misyon ve vizyon

Misyon 

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek

Vizyon

Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları öngörecek şekilde araştırmalar yapan, vereceği eğitim-öğretim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

Temel Değerler

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
  • Kurumsal aidiyet
  • Liyakat
  • Saydamlık ve katılımcılık
  • Kalite
  • Bilgi toplumuna önderlik
  • Toplumsal sorunlara duyarlılık