organizasyon şeması

Rektör
Senato
Yönetim Kurulu
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Akademik Birimler
Fakülteler (12)
Enstitüler (6)
Yüksekokullar (1)
Meslek
Yüksekokulları (8)
Rektörlüğe Bağlı Bölümler (4)
Uygulama ve
Araştırma Mrk.
UYGAR (17)
Genel Sekreter
Rektör
Danışmanları
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Sekreter Yardımcısı
Bilgi İşlem
Daire
Başkanlığı
Hukuk
Müşavirliği
İdari ve Mali
İşler Daire
Başkanlığı
Döner Sermaye
İşletme
Müdürlüğü
Kütüphane ve
Dökümantasyon
Daire Başkanlığı
BAP
Koordinasyon
Birimi
Öğrenci İşleri
Daire
Başkanlığı
Sivil
Savunma
Uzmanlığı
Personel
Daire
Başkanlığı
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Sağlık Kültür
ve Spor Daire
Başkanlığı
Basımevi
Müdürlüğü
Strateji
Geliştirme
Daire Başkanlığı
Bilgi Edinme
Birimi
Yapı İşleri
Daire
Başkanlığı
İşyeri Sağlık
ve Güvenlik
Birimi
Sıfır Atık
Koordinatörlüğü
Mali İşlemler
Destek
Birimi
 
Rektörlüğe
Bağlı Birimler
Kurumsal
İletişim
Koordinatörlüğü
Dijital Dönüşüm
Ofisi
Kurumsal
Gelişim ve Planlama
Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler
Genel
Koordinatörlüğü
Değişim
Programları
Koordinatörlüğü
Uluslararası
Öğrenci İşleri
Koordinatörlüğü
Uluslararasılaşma
Koordinatörlüğü
Proje Üretim
Merkezi
ÖYP
Koordinasyon
Birimi
MYO
Koordinatörlüğü
Kültür
Hizmetleri
Koordinatörlüğü
YLSY
Burs
Koordinatörlüğü
Mezunlarla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Üniversite
Seçmeli Dersler
Koordinatörlüğü
Akademik
Yazma
Merkezi
Enerji
Yönetim
Birimi
Öğretme ve
Öğrenme
Merkezi
Rektörlüğe Bağlı
Kurul / Komisyon
Çalışma Grupları
İç Denetim
Birimi Başkanlığı
Kalite
Komisyonu
Sanayi İşbirliği
Çalışma Grubu
Strateji
Geliştirme
Kurulu
Enstitü
Çalışma Grubu
Araştırma
Üst Kurulu
UYGAR
Çalışma Grubu
Eğitim
Komisyonu
Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP)
Komisyonu
İç Kontrol
Etik Kurullar
KTÜ
Danışma Kurulu
Diş Hekimliği
Bilimsel Araş.
Etik Kurulu
Uluslararasılaşma
Çalışma Grubu
Fen ve Müh.
Bilimleri
Etik Kurulu
Akreditasyon
Çalışma Grubu
Hayvan
Deneyleri Yerel
Etik Kurulu
Diğer İdari
ve Teknik
Komisyonlar
Klinik
Araştırmalar
Etik Kurulu
Sağlık Bilimleri
Bilimsel Araş.
Etik Kurulu
Sağlık
Bilimleri
Etik Kurulu
Sosyal ve
Beşeri Bilimler
Etik Kurulu
Sucul Omurgalı
Canlı Den.Yerel
Etik Kurulu
Tıp Fak.
Bilimsel Araş.
Etik Kurulu