haberler

YÖK-ADEP Destekli Doktora Çalışması

Arş. Gör. Yunus Emrahan AKBULUT'un Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK danışmanlığında yürüttüğü “Deprem Öncesi ve Sonrası Farklı Yangın Senaryoları için Betonarme Çerçeve Sistemlerin Yapısal Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi ve Lifli Polimer Kompozit Malzemelerle Güçlendirme Etkinliklerinin Araştırılması” adlı doktora tezine ait deneysel çalışma süreci, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilen ilk sarsma masası deneyleri ve yangın testleri ile başlamıştır bulunmaktadır.

Bu tez çalışması aynı zamanda KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından FBA-2022-10509 kodlu “Betonarme Yapılarda Deprem Kaynaklı Oluşabilecek Yangınlara Bağlı Kümülatif Hasarların Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi ve Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerle Güçlendirme Etkinliklerinin Araştırılması” adlı “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi (ADEP)” kapsamında desteklenmektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek deneysel ve sayısal çalışmalar ile mühendislik yapılarında önemli hasarlara neden olabilecek, hatta kısmi veya tamamen göçmeye varan sonuçlar doğurabilecek deprem ve yangın etkileri bir arada ele alınacaktır. Çalışmalar kapsamında bu iki önemli etkinin meydana gelme sırasına bağlı olarak ortaya çıkan iki farklı senaryo için (deprem sonrası yangın, yangın sonrası deprem), farklı deprem düzeyleri ve yangına maruz kalma süreleri de dikkate alınarak betonarme çerçeve sistemlerin yapısal davranışlarında meydana gelebilecek değişiklikler incelenecektir.

Çalışmada ayrıca, son yıllarda kullanımı giderek artarak günümüzde oldukça popüler hale gelen yenilikçi bir güçlendirme yöntemi olan “Lifli Polimer Sargı” tekniğinin etkinliği araştırılacaktır. Bu kapsamda “Karbon Fiber Takviyeli Polimer (CFRP)” kompozit malzemeler kullanılarak yapılacak onarım/güçlendirme uygulamalarının, çeşitli deprem ve/veya yangın etkileri nedeniyle farklı düzeylerde hasar gören betonarme çerçevelerin yapısal davranışına sağlayacağı katkı düzeyleri irdelenecektir.


 


27 Nisan 2024