değişim programları (Erasmus+ & Farabi & Mevlana)

Erasmus+

Erasmus+ programı, Avrupa Birliği tarafından lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulan bir programdır. Program, 2007-2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme Programları (LLP Erasmus) kapsamında uygulanmıştır ve 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ programı olarak uygulanmaya devam etmektedir. Bu program, yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Erasmus+ hareketlilik faaliyetleri şöyledir:

 Öğrenci hareketliliği kapsamında yurtdışında ortak bir üniversitede eğitim veya öğrenim

 Öğrenci hareketliliği kapsamında yurtdışında bir şirkette veya herhangi ilgili bir işyerinde staj

 Personel hareketliliği kapsamında ders verme

• Personel hareketliliği kapsamında eğitim alma

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği:

Erasmus+ programına başvurular genellikle yılda iki kez olmak üzere ilan edilen zamanlarda online olarak alınmaktadır. Yılın ilk başvurusu, o akademik yılın Bahar dönemi için Ekim veya Kasım aylarında, ikinci başvuru ise bir sonraki akademik yıl için Şubat veya Mart aylarında alınır. Öğrenim hareketliliği için minimum süre 3 ay, maksimum süre 12 aydır.

Erasmus+ programı kapsamında Fakültemizin anlaşmalı olduğu üniversitelere KTÜ Erasmus+ internet sayfasında Erasmus+ menüsü altındaki İkili Anlaşmalar linkinden ulaşılabilir. Bu linkten aynı zamanda, anlaşmalı üniversitelerin hangi dilde eğitim verdiği ve öğrenci kontenjanları ile ilgili bilgi de edinilebilir.

Erasmus+ programına başvurabilmek için lisans düzeyinde en az 2.20, yüksek lisans ve doktora düzeyinde en az 2.50 akademik ortalama gerekmektedir. Ayrıca, İngilizce yabancı dil sınavı yapılmakta ve her dönem için belirlenen taban puanın üzerinde not alınması gerekmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışındaki eğitim kurumundan alınan derslerin Fakültemizdeki derslere uyumları Fakültemizin Erasmus+ koordinatörleri tarafından takip edilmektedir. Öğrencinin, Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışına çıkabilmesi için ders tanınma belgesini hazırlaması ve Fakültemizin Erasmus+ koordinatörlerine ve Dekanlığa onaylatması gerekmektedir.

 Erasmus+ kapsamında öğrencilere ödenen burs miktarları gidilecek ülkeye göre değişmektedir.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği:

Staj hareketliliği için herhangi bir ikili anlaşmaya gerek yoktur. Staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenci staj yapacağı yeri kendisi bulur ve staj yapacağı kurumdan alacağı kabul mektubu ile birlikte başvurusunu yapar. Staj hareketliliği için minimum süre 2 ay, maksimum süre 12 aydır.

 

Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için üniversitemizin Dış İlişkiler Ofisi internet sayfası /ofinaf/erasmus20142020 ziyaret edilebilir.

 

Farabi

Farabi Değişim Programı, Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki yurtiçi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Bu program kapsamında öğrenci ya da öğretim üyeleri bir ya da iki yarıyıl boyunca başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilirler. Bu programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilere burs, öğretim üyelerine ise ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Lisans programı birinci sınıf öğrencileri Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Programdan yararlanabilmek için akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2.0, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.5 olması ve ikiden fazla alttan aldığı dersinin bulunmaması gerekmektedir. Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin gideceği Yüksek Öğretim Kurumundan alacağı dersleri ve Fakültemizde karşılık gelen dersleri gösteren Öğrenim Protokolünü hazırlaması ve Fakültemizin Farabi Koordinatörlerine onaylatması gerekmektedir.

Farabi Değişim programlarına başvuru zamanları Üniversitemizin Farabi Değişim Programı sitesinde duyurulmaktadır. Başvurular bu tarihlerde online olarak yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programı ile Fakültemizde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, kendi Üniversitelerinin Farabi Değişim Program Koordinatörlüğüne başvuru yapmalıdır.

Farabi Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için üniversitemizin Dış İlişkiler Ofisi internet sayfası http://www.farabi.ktu.edu.tr ziyaret edilebilir.

 

Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren Yükseköğretim Kurumları ile yurtdışında eğitim veren Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsamaktadır. Bu programdaki hareketlilik hiçbir coğrafi bölge ayırımı olmadan dünyanın her yerindeki Yüksek Öğretim kurumları arasında geçerlidir. Bu program Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan Yükseköğretim Kurumları arasında uygulanmaktadır.

 

Öğrenciler bu programdan en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için yararlanabilirler. Bu programdan yararlanmak için akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2.5, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 3.0 olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğrencilerin puanları belirlenirken Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren yabancı dil puanının %50’si ve not ortalamasının %50’si toplanır ve sıralama bu toplam puana göre yapılır. Lisans programı birinci sınıf öğrencileri Mevlana Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Öğrencilere ödenecek burs miktarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartlarına göre değişmektedir.

Mevlana Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için üniversitemizin Dış İlişkiler Ofisi internet sayfası /mevlana/genelbilgilermenusu ziyaret edilebilir.

 

Fakültemiz Erasmus+ & Farabi & Mevlana Koordinatörleri

ü  Prof. Dr. Dilek KUL

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı

 

ü  Doç. Dr. İnci Selin DOĞAN

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı