dekanın mesajı

 

Sevgili Öğrenciler;

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluşumuz yakın zamanda olmasına rağmen fakültemiz akademik kadrosunu çok kısa sürede 8 Profesör, 7 Doçent, 7 Dr. Öğretim Üyesi ve 17 Araştırma Görevlisi olarak oluşturmuştur.

Fakültemizde, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmek üzere gerekli ve yeterli donanıma sahip öğrenci laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan çok sayıda çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir.

Fakültemizde Eczacılık Uzmanlığı kapsamında Fitofarmasi Uzmanlık Programı açılmıştır.

Amacımız, ülkemizde ve tüm dünyada ilaçla ilgili tüm alanlarda çalışmalarını yürütebilecek beceri ve donanıma sahip olan eczacılar mezun etmektir. Böylece, mezunlarımızın, toplum eczaneleri ve hastane eczaneleri, ilaç ve kozmetik sanayi, ecza deposu, araştırma ve geliştirme merkezleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilaç analiz laboratuvarları, ilaç ve zehir bilgi merkezleri, hücre ve kök hücre tedavi merkezi, ilaç danışmanlık şirketleri, meslek kuruluşları (örneğin Türk Eczacıları Birliği) ve üniversitelerde araştırma yapması hedeflenmektedir.

Fakültemiz Eczacılık Eğitimini akredite etmek üzere görev yapan ECZAKDER'in belirlediği standartlara ve Eczacılık Çekirdek Eğitim Programına uyarak 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle 6 yıl tam akredite olmaya hak kazanmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mart 2020 itibariyle COVID-19 pandemisinin etkileri nedeniyle, çeşitli kısıtlamaların ve bazı uygulamaların yapılması zorunlu hale gelmiştir. Yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmiştir. Fakültemiz programlarını eğitim standartlarında ve kalitesinde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde düzenlemiş; üniversitemizin tüm birimlerinde olduğu gibi fakültemiz de uzaktan eğitime tam uyum sağlamıştır. Yaz stajları kesintisiz devam etmiş, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında karma eğitime geçilmiş ve uygulamalı derslerin tamamı yüz yüze yapılmaya başlanmıştır.

Fakültemiz akademik kadrosu, idari personeli, öğrencileri, mezunları ve paydaşları ile birlikte önümüzdeki yıllarda her zaman daha ileriye ve daha iyiye gideceğine inanıyoruz.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN

                                                                                                                                                                                                                             Dekan