hakkımızda

Yönetici Sunuşu

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Bölümü; kurulduğu günden itibaren üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerin sanatsal ve kültürel yönlerini geliştirmek amacıyla, seçmeli olarak uzman eğitmen kadrosu ile servis dersleri vermektedir.

Bölüm başkanlığımız tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Serbest Seçmeli dersler açılarak, üniversitemizin değişik fakülte ve yüksek okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, Resim, Müzik, Fotoğraf, Seramik ve Cam Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Geleneksel Sanatlar gibi alanlardaki ilgi ve yeteneğinin geliştirilmesi çalışmaları yeni bir boyut kazanmıştır. Ders açma yetkisi ve yürütülmesi Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü uhdesinde olan, iki kredilik dersler halinde hazırlanan program, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere her dönem tekrarlanarak öğrencilerin ders seçme olanağını kolaylaştırarak uygun oldukları dönemde alabilme imkânı yaratılmıştır.

Mesleki eğitimlerinin yanı sıra bağlı oldukları üniversite bünyesinde yetenekleri doğrultusunda ilgi duydukları sanat alanı dersleri ile kültürel birikim ve hobi gelişimlerinin sağlanması artık mümkün hale gelmiştir.

Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı olarak Serbest Seçmeli derslerin açılmasında ki hedef, değişik disiplinlerden gelen öğrencileri bir araya getirerek kendi aralarında düşünce alışverişine imkân sağlayan sevgi ve hoşgörü ortamı hazırlamaktır. Resim, Müzik, Heykel, Seramik ve Fotoğraf, Görsel İletişim Tasarımı, Geleneksel Sanatlar gibi alanlarda ilgi ve yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenerek, Karadeniz Teknik  Üniversitesi öğrencisi olmanın ayrıcalığını hissettirebilmektir.

 Serbest Seçmeli olarak açılan bu derslerle öğrenciye Görsel Sanatlar alanında her türlü teknik ve anlatım malzemelerinin kullanılmasına imkân tanıyan atölye derslerinde öğrencinin sanatsal kişiliğinin ve sanatsal sezgisinin gelişmesini sağlayacak ve özgün sanat eserleri ortaya koyabilmesine imkân tanıyacak uygulamalı çalışmalar yaptırılarak dönem sonlarında sergilenmektedir. Müzik alanı derslerinde ise bireysel becerilerin ortaya çıkartılması için çalgı eğitiminin yanı sıra grup çalışmalarını aşılayan ve bir gruba üye olmanın disiplinini ortaya koyan Türk Halk Müziği Korosu ve Klasik Türk Müziği Korolarıyla çeşitli konser aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca bölümümüze bağlı Akademik Klasik Türk Müziği Topluluğu ve Türk Halk Müziği Topluluğu üniversitemizi temsilen geleneksel icra üslubu ile ulusal ve uluslar arası düzeyde konserler vermektedir. Bölümümüz kadrosunda çalışan öğretim elemanlarımız sanatsal etkinliklerin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi başta olmak üzere üniversitemizin diğer fakülte ve yüksek okullarında branş derslerine girmekte, akademik kariyer çalışmalarını devam ettirmektedirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü fiziki yapı olarak Atatürk Kültür Merkezi binası içerisinde yer almakta, gerek fakülte gerekse de bölüm başkanlığı dersleri işbirliği halinde yürütülmektedir. Kaliteli hizmet ilkesi doğrultusunda gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen bölüm başkanlığımız, üniversite öğrencilerine sosyal yaşam, kültürel gelişim ve estetik bakış açısını kazandırabilme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Murat Burçin DERÇİN
Bölüm Başkanı