belgeler

KTÜ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULA (HADYEK) BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER ve İŞ AKIŞ ŞEMASI

KTÜ HADYEK Sekreterliği: Şerafettin YILMAZ
 
Telefon: 0462 377 5667
 
e-posta: serafettinyilmaz@ktu.edu.tr

Tüm belgeler tek dosya halinde hazırlanarak “KTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” na hitaben yazılmış bir dilekçe ile elden HADYEK sekreterliğine yapılacaktır. İlgili belgeleri formlar sayfasından indiriniz.

 
Dosyada bulunması gereken belgeler (sırayla):
 
 • KTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu başvuru formu: KTÜ Hayvan Deneyleri yerel etik kurulu form doldurma kılavuzunda nasıl hazırlanacağı ayrıntılarıyla belirtilmiştir. (Basılı halde 2 adet)
 • DHK sertifikası: Araştırıcılardan en az birinin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasının dosyaya eklenmesi gerekmektedir (Basılı halde 2 adet).
 • KTÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurul Taahhütnamesi: Proje yürütücüsü tarafından imzalanacaktır (Basılı halde 2 adet).
 • Özgeçmiş ve eserler: Tüm araştırıcıların özgeçmiş (Özgeçmiş formu Etik Kurul Özgeçmiş belgelerinden temin edilebilir) ve eserleri ( Basılı halde 1’er adet).
 • Diğer: Etik kurul başvuru formu içinde geçen diğer izin ve yetki belgesi gibi evrakların kopyaları (Basılı halde 1’er adet)
 • Tüm Belgeleri içeren CD (1adet)
 • Sorumlu araştırıcının Üniversitemiz dışından olması durumunda 300 TL'lik başvuru ücreti dekontu. (Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.05.2021 tarihli ve 1510 sayılı kararı)
  • Banka              : Ziraat Bankası KTÜ Şubesi

   Hesap adı        : KTÜ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

   Hesap ıban no  : TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10

   Vergi Dairesi    : Karadeniz VD.

   Vergi No          : 4840036603

   Açıklama      : Ödeme dekontuna açıklama olarak Ad-Soyad, Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Başvuru Bedeli  yazılması gerekmektedir.

 • İş Akış Şeması indiriniz