bahar ders planı

 K.T.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi

BAHAR YARIYILI

HAFTALIK DERS PLANI

 

 

HAFTA

 

 MÜFREDAT  PROGRAMI

1. Hafta

Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı

2. Hafta

Lozan Barışı,  II. TBMM’nin açılması

3. Hafta

Türk İnkılâp Hareketleri  (Siyasal İnkılâplar)

4. Hafta

Cumhuriyet Döneminin ilk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı, Menemen Olayı

5. Hafta

Hukuk İnkılâbı

6. Hafta

Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar (Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı)

7. Hafta

Kültür İnkılâbı (Tarih, Dil ve Güzel Sanatlar alanında çalışmalar)

 8. Hafta

Sosyal Alanda yapılan İnkılâplar

9. Hafta

ARA SINAV 

10. Hafta

Ekonomik Alandaki Düzenlemeler, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları

11. Hafta

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası. 

1923 – 1932 Dönemi Dış Politikası Olayları

12. Hafta

1932 – 1939 Dönemi Dış Politika Olayları.  Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri

13. Hafta

II. Dünya Savaşı ve Türkiye. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye Açısından Sonuçları

14. Hafta

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik.) Atatürk İlkeleri ( Halkçılık, Lâiklik.)

15. Hafta

Atatürk İlkeleri ( Devletçilik, Devrimcilik), Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri

16. Hafta

DÖNEM SONU SINAVI