vizyon - misyon

VİZYON

 

Özel ve kamusal alanda her çeşit ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi, haklara saygılı ve özgürlükçü, fark ve değer yaratan, eşit statü ve her çeşit şiddetten korumalı bir toplumsal yaşamın oluşumu için öncü olmak.

 

MİSYON

 

Kadının ve ailenin güçlendirilmesini, kadınların toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldıkları sorunları görünür hale getirerek her türlü ayrımcılıktan korunmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların ulusal ve uluslararası çerçevede güçlenmesine katkıda bulunacak akademik ve destekleyici çalışmalar yürütmek; kadına yönelik her türlü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin kaldırılmasına yönelik politikalar üretilmesini sağlamak.

 

AMAÇ

 

  • Dünyada ve ülkemizde kadınlar ve kız çocuklarının karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi için sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis etmek ve toplumsal kültürün geliştirilmesine yönelik stratejiler ve politikalar geliştirip uygulanmasını sağlamak.
  • Başta Trabzon ili ve Karadeniz bölgesi olmak üzere, üniversite, sivil toplum ve diğer kadın araştırma merkezleri ile işbirliği kapsamında kadınların maruz kaldıkları eşitsizliğe karşı mücadele etmek ve kadın sorunlarına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve şiddete karşı çözüm oluşturabilecek disiplinler arası akademik çalışmalarda ve projelerde öncü olmak.
  • Kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik haklarında bilinç oluşturmak, kadına şiddet, aile içi iletişim, kişisel gelişim, sağlık, psikoloji, din ve felsefe gibi konularda farkındalık eğitimleri vermek.
  • Kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve inceleme yapmak, yayın çıkarmak, kamuoyunda ve üniversitede bir duyarlılık geliştirmek.
  • Toplumsal yaşamda kadın sorunlarını görünür kılmak, çözüm önerileri üretmek ve bu amaçla kurs, seminer,  kongre, sempozyum, çalıştay  vb. etkinliklerde bulunmak ve etkinliklere katılmak.
  • Kadının her alanda toplumsal yaşama katılımına ve statüsünü yükseltmesine destek vermek.
  • Kadın çalışmalarına yönelik yapılan bilimsel çalışmaları topluma yayarak toplumsal cinsiyet bakış açısının genişlemesine katkıda bulunmak.
  • Kadın merkezleri, kurumları ve grupları ile işbirliği yapmak, koordine çalışmalar yürütmek.
  • Amaca yönelik geçmişten günümüze tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak, gelişme ve yayınları izlemek için kitaplık ve arşiv oluşturmak.