etkinlikler

09

Eylül

11

Eylül

TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı Proje Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programına Yönelik Uygulamalı Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi” Eğitimi Etkinliği 9-10-11 Eylül 2024 tarihlerinde KTÜ TTM Eğitim Salonları'nda düzenlenecektir.

Amaç

Bilimsel Eğitim Etkinliği Desteği ile katılımcıların, üniversite sanayi iş birliği geliştirme ve TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği gibi ulusal fon kaynaklarına başvuru kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Eğitim etkinliği, araştırmacılar için üniversite sanayi iş birliği süreçleri ve TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği destek programı hakkında bilgilendirme ve uygulamalı etkinlikleri kapsamaktadır. Katılımcılara bir proje hazırlamadan önce bilinmesi gereken temel proje kavramları, üniversite sanayi iş birliğinin önemi, Kontratlı Ar-Ge süreçleri, teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge/Tasarım Merkezi görevlendirme süreci, Kamu destekli üniversite sanayi iş birliği süreçleri, gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde kullanılan, teknolojik olgunluk seviyesini ölçen bir endeks olan Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS) kavramı anlatılacaktır.

TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği Destek Programı genel özellikleri, kapsamı, bütçesi, başvuru koşulları, çağrı rehberinin okunması ve değerlendirme kriterleri hakkında genel bilgilendirme yapılarak uygulamalı olarak başvuru sistemi incelenecektir. Hem teorik hem de uygulamalı olarak TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği destek programı başvuru formları ve proje teklifi taslağı hazırlanması sağlanacaktır.

Ayrıca üniversite sanayi iş birliği kapsamında proje yürütme deneyimine sahip araştırmacıların katılım sağlayacağı “Tecrübe paylaşım paneli” düzenlenecektir. Bu panel esnasında araştırmacıların başvuru ve yürütme aşamasında dikkat etmesi gereken hususlar ve bu süreçte karşılaşabilecekleri süreçler kapsamında tecrübe paylaşımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları

Katılımcılar, yurt içinde öğrenim gören doktora yeterliliğini almış araştırmacılar arasından seçilecek olup, toplamda 24 katılımcının Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı’ndan faydalanması planlanmıştır. Katılımcıların belirlenmesi için oluşturulan kriterler aşağıda verildiği gibidir.

Katılımcıların belirlenmesi için aranan şartlar:

 • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 • Katılımcıların fen, mühendislik ve sağlık alanlarında doktora unvanına sahip araştırmacılar olması,
 • Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 • Hali hazırda firma iş birliği olan ya da firmaya danışmanlık hizmeti sunan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 • Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Katılımcıların etkinliğe bir proje fikri ile katılıyor olması. Daha önce üniversite sanayi iş birliğine yönelik proje başvurusu yapmış ve reddedilmiş ya da hazırlık aşamasında olan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 • Katılımcıların statüsünün dengeli dağılımının olması gözetilecektir.
 • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.

Katılım

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sonuçları 31 Temmuz 2024 tarihinden sonra başvuru aşamasında belirtilen mail adreslerine bildirilecektir.
 • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları" limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur. Eğitim programına ulaşmak için tıklayınız.
 • Katılımcılara etkinlikle ilgili bilgilendirmeler etkinlik öncesi mail yoluyla yapılacaktır.
 • Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Başvuru için tıklayınız.

KTÜ TTM
19:00