haberler

KTÜ Ortaklığıyla Hazırlanan Avrupa Birliği Projesi Destek Almaya Hak Kazandı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığında ve Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yürütücülüğünde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından fonlanan “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı”na sunulan “Predicting Distribution of Future Basic Forest Tree Species Using Different Climate Projections and Developing Adaptation Strategies for Turkey (Farklı İklim Projeksiyonları Kullanılarak Gelecekteki Asli Orman Ağacı Türlerinin Dağılımlarının Tahmin Edilmesi ve Türkiye İçin Uyum Stratejilerinin Geliştirilmesi)” isimli proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uzay KARAHALİL tarafından hazırlanan ve KTÜ’yü temsilen yürütücüsü olduğu proje 196,984.86 Euro bütçe ile 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Projede; ülke genelinde bölgesel iklim modellerini kullanarak gelecekteki ağaç türleri dağılımını tahmin etmek, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek orman alanlarını haritalamak, iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek ağaç türlerini araştırmak ve orman amenajmanı ve silvikültür temelli stratejiler geliştirerek, ormancılar ve toplumdaki bilgi tabanını genişleterek iklim değişikliğine uyum sağlayacak mekanizmayı oluşturmak hedeflenmektedir.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


28 Aralık 2023