haberler

KTÜ Web Yönetim Sistemi Formlar Modülü Kullanıma Açılmıştır

"KTÜ Formlar" Anket ve form yönetim modülü, Web Yönetim Sistemi altında çalışacak bir modül olarak tasarlanmıştır. Tüm birimlerimizin web sorumluları bu modülü kullanarak herkese açık, sadece personele açık (Akademik ve İdari personel ayrı ayrı seçilebilir yada tüm personel seçilebilir) ve sadece öğrenciye açık olacak şekilde anket yada formlar oluşturabilmektedir.

Personele açık formlara KTÜ e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapılırken, öğrenciye açık formlara ise öğrenci numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapılmaktadır. Form oluşturulurken ihtiyaç duyulabilecek birçok türde alan seçeneği (metin, tarih, dosya, çoktan seçmeli, ölçek v.b.) sunulmaktadır. Sonuçlar yine bu modül üzerinden anlık olarak takip edilebilmekte ve istenen formatta indirilebilmektedir. 

Bu modülü kullanarak tüm birimler hızlı bir şekilde form veya anketlerini oluşturarak bilgi toplayabilecek ve paydaşlardan dönütler alabilecektir. Ayrıca Web Yönetim Sistemi üzerinden web sayfası oluşturulan üniversitemizin paydaş olduğu kongre, sempozyum v.b. etkinlikler kayıt alma, bildiri gönderimi gibi ihtiyaçlarını bu modül üzerinden kolaylıkla karşılayabileceklerdir. Son dönemde birimlerimizde oldukça artan form ve anket  htiyacının standart bir görünümle ve üniversitemiz web adresi altında çalışırken aynı zamanda kurum dışı uygulamalara ihtiyaç duyulmadan giderilmesi veri güvenliği ve kurumsallık açısından da önem arz etmektedir.


15 Mart 2023