web sayfası içeriği

 GÜNCEL MEVZUATA GÖRE KAMU İNTERNET SİTELERİNDE
(Kurum/Birim)
YER ALMASI GEREKEN ASGARİ İÇERİK1

 • Kurum adı, logosu
 • Kurum yapılanması
 • Kurumun sorumlulukları ve amaçları
 • Kurum yöneticileri
 • Kurumun alt birimleri ve bu birimlerin görevleri
 • Kurum çalışmaları ile ilgili mevzuat
 • Kurumun sunduğu hizmetleri açıklayıcı sayfalar
 • Eğer varsa sunulan etkileşimli hizmetler (e-himetler)
 • Kurumun üretmekle yükümlü olduğu her türlü rapor
 • İstatistiksel bilgiler
 • Kuruma ait duyurular, haberler
 • Kuruma ait basın açıklamaları
 • Basında kurum ile ilgili çıkan haberler
 • İnternet üzerinden sunulabilecek her türlü form
 • Kuruma ait erişim bilgileri (telefon, adres, e-posta, vb.)
 • Şikayet ve geri bildirim mekanizması (KTÜ web ana sayfada mevcut olan Bize Yazın linki)
 • Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporları, mali durum ve beklentiler raporu
 • Bilgi edinme arayüzü (KTÜ Bilgi Edinme Birimi'ne yönlendirilecek)
 • Denetim ile ilgili raporlar
 • Toplantı sonuçları (gizli olmayan)
 • İç kontrol çıktıları (görev tanımları, iş akış şemaları, prosedürler, riskler, etik kurallar, vb.)
 • Bütçe ve kesin hesaplar
 • Kamu malları (taşınır ve taşınmazlara ait bilgiler)
 • Anketler
 • Kurum ve kişilik hakları bakımından ihlale yol açmayan analizler
 • Sıkça Sorulan Sorular sayfaları
 • İhtiyaca göre yabancı dilde kurumun tanıtımı, teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları vb.

 

İçerik sağlayıcının sorumluluğu 2

MADDE 4- (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.
(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

  

1 Başbakanlık Genelgesi; (27.1.2007 tarih ve 2007/4 sayı) "Kamu İnternet Siteleri Klavuzu".
Yönetmelik; 31.7.2009 tarih ve 27305 sayılı "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar".
Kanunlar; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
2 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun.