yönetim

PROF. DR. ERDAL ÖZER

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ADLİ TIP ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

erdalozek@ktu.edu.tr