hakkımızda

Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı


Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü'ndeki Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı 1992 yılında kurulmuştur ve bitkilerde stres fizyolojisi konularında uluslararası düzeyde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Moleküler yaklaşımlarla bitkilerdeki stres tolerans mekanizmalarının aydınlatılması üzerine çok sayıda çalışmanın yürütüldüğü Türkiye'nin önde gelen Bitki Fizyolojisi laboratuvarlarından biridir. Şu anda, laboratuvarda iki tam zamanlı Profesör, bir misafir araştırmacı, dört doktora öğrencisi,  üç yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

Bitkiler yaşadıkları çevrede kuraklık, sıcaklık, radyasyon, aşırı tuz ve ağır metaller gibi abiyotik stresler ile böcek, virüs, mantar ve herbivor canlılar gibi biyotik stres faktörlerine maruz kalırlar. Bazı bitkiler sahip oldukları tolerans mekanizmaları sayesinde çevresel stres faktörlerine direnç geliştirirken, hassas türler hayatta kalamazlar. Böylece, bitkilerin biyotik ve abiyotik stres faktörlerine cevabının anlaşılması strese dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca strese toleranslı çeşitlerin seçilerek tarım alanlarında ekiminin yapılması ekonomik kayıpları önleyebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Geleneksek morfolojik ve fizyolojik metotlarla toleranslı çeşitler belirlenmekle beraber gelişmiş moleküler metotlar ile yapılacak analizler daha sağlıklı veriler sunmaktadır. Böylece bitkilerin stres tolerans mekanizmalarının incelenmesi, stres toleransına karışan genlerin ifadelerindeki değişimlerin analizi ayrıca önemlidir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki Bitki Fizyolojisi laboratuvarında yapılan araştırmalar, ağırlıklı olarak abiyotik stres faktörlerinin bitkilerdeki cevapları üzerine yoğunlaşmıştır. Yüksek sıcaklık, tuz ve ağır metal stres cevapları morfolojik, biyokimyasal ve moleküler seviyelerde çalışılmaktadır. Çok yüksek sıcaklık ve tuz stresine tolerans gösteren endemik ve termofil yüksek yapılı bitkilerin tolerans mekanizmaları güncel çalışmalarla belirlenmiş ve çalışan araştırmacılarımız tarafından literatüre ilk kez kazandırılmıştır. Ayrıca, gen ekspresyonu analizleriyle stres tolerans mekanizmaları aydınlatılmış ve bitkilerde stres toleransına karışan genlerin hassas genotiplere aktarılma potansiyelleri aydınlatılmıştır. Günümüze kadar, laboratuvarımızda ulusal ve uluslararası araştırıcılarla ortak çalışmalar gerçekleştirilerek çok sayıda proje tamamlanmıştır.