hakkımızda

Sistematik Botanik Araştırma Laboratuvarı 2’de Briyofit ve likenler ile ilgili akademik düzeyde araştırma faaliyetleri yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası projeler yürütülmekte olup lisansüstü öğrenciler (Doktora ve Yüksek lisans) yetiştirilmektedir.

Briyofitler, karasal bitkilerin tohumlu bitkilerden sonra ikinci büyük grubunu oluştururlar ve üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; Marchantiophyta (Ciğerotları), Anthocerotophyta (Boynuzsuotlar) ve Bryophyta (Yapraklı karayosunu) dır.

Likenler alg ve mantar liken içinde karşılıklı faydalanmaya dayanan iyi bir iş birliği içerisindedir. Mantarlar klorofilleri olmadığı için kendi besinlerini üretemezler ve tıpkı hayvanların yaptıkları gibi besinlerini dışarıdan almak zorundadırlar. Alg, mantara yaptığı fotosentez ürünlerini, mantar da alg'e üzerinde bulunduğu ortamdan sağladığı su ve besin tuzlarını verir. Mantar aynı zamanda likeni, bulunduğu yere sabitler. Mantar bir liken tallusunda baskın üyedir.