hakkımızda

Modern laboratuarları (Hematoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji), görüntüleme üniteleri (Manyetik Rezonans görüntüleme, Anjiyografi Ünitesi, Bronskoskopi ünitesi, invazif radyolojik girişim ünitesi vb.) ile hastane hizmetleri yerine getirmektedir. 20 ana bilim dalı ile Tıp Fakültesi, öğrencilerini çağdaş tıp eğitiminin gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatmaya çalışmaktadır.