çalışma grupları / yapı sağlığı izleme

  • Barajlar Çalışma Grubu
  • Köprüler Çalışma Grubu
  • Optimum Sensör Yerleşimi Planlama Çalışma Grubu
  • Sensör Teknolojileri Çalışma Grubu
  • Tarihi Yapılar Çalışma Grubu
  • Veri Depolama, Sınıflandırma ve Yönetimi Çalışma Grubu
  • Yapay Zeka Çalışma Grubu
  • Yenilikçi Algoritma Geliştirme Çalışma Grubu
  • Yüksek Binalar Çalışma Grubu