vizyon ve misyon

Vizyonumuz;
Deprem ve Yapı Sağlığı konusunda bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan, ileri teknoloji ile AR-GE çalışmaları yürüten, ulusal ve uluslararası tanınırlığı yüksek öncü bir merkez olmak.

Misyonumuz;
Deprem veya doğa kaynaklı afetlerin mühendislik yapılarında meydana getireceği risk ve zararların engellenmesi ve/veya azaltılması konusunda,
•    AR-GE çalışmaları ile bilgi ve teknoloji üretmek, bunları toplum yararına sunmak ve yaymak,
•    Nitelikli, değişim ve gelişime açık insan kaynağı yetiştirmek,
•    Uygulayıcıların eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek ve yönetmek,
•    Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
•    Danışmanlık ve proje hizmeti vermek.