kalite komisyonu

KTÜ Senatosu'nun 31.01.2020 tarih ve 305-10 sayılı kararı ile kabul edilen KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi'nin 4. maddesine istinaden kurulan Deprem ve Yapı Sağlığı (DE-YAS) UYGAR Kalite Komisyonunun üyeleri:

  • Prof. Dr. Şevket ATEŞ
  • Prof. Dr. Volkan KAHYA
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi OKUR