hakkımızda

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki işbirlikleri, ortaklıklar ile değişim programlarının işlevselliğini ve uluslararası tanınırlığını artırmak üzere oluşturulmuştur.

Koordinatörlük bünyesinde 3 ayrı alt koordinatörlük bulunmaktadır.

1) Değişim Programları Koordinatörlüğü: Üniversitemizde değişim programlarından sorumlu koordinatörlüktür. İlgili koordinatörlük bünyesinde; Erasmus+ Değişim Programı, Farabi Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı birimleri olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.

2) Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü: İlgili koordinatörlük, üniversitemizin değişim programları dışında kalan uluslararası ilişkilerinden sorumludur. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığı, uluslararası erişilebilirliği ve kampüsün uluslararasılaşması alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

3) Uluslararası Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü: Üniversitemizde tam zamanlı öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerinden sorumlu koordinatörlüktür.


 

Dış İlişkiler Genel Koordinatörü

 
 

Prof. Dr. Ümit ALVER

 

 

Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı

 
 

Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ

 
Değişim Programları Koordinatörü Uluslararası Öğrenci İşleri Koordinatörü Uluslararasılaşma Koordinatörü
Prof. Dr. Ümit ALVER Prof. Dr. İdris ÖREN Öğr. Gör. Dr. Ulaş Kutsi ÇEZİK
Değişim Programları Koordinatör Yardımcısı Uluslararası Öğrenci İşleri Koordinatör Yardımcısı Uluslararasılaşma Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Samet DEMİREL Prof. Dr. Sercan EROL Öğr. Gör. Dr. Yücel BULUT
  Doç. Dr. Tane VERGİLİ  

DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ:

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.


ULUSLARARASI ÜYELİKLER:

Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association-EUA)

Karadeniz Üniversiteler Ağı (Black Sea Universities Network-BSUN)

Akdeniz Üniversiteler Birliği (Community of Mediterranean Universities-CMU)