aday öğrenci

Genel Bilgi

 

Genel Bilgi

Eczane Hizmetleri Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.04.2020 gün ve 75850160 sayılı kararı kurulmuştur. 2022/2023 güz yarıyılında Maçka Meslek Yüksekokulu bünyesinde 40 kişilik kontenjanıyla eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Tam zamanlı 1.öğretim olarak, üç öğretim üyesi ve bir öğretim görevlisi olmak üzere toplam dört  öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksekokulun fiziki ve beşeri imkanlarından birlikte faydalanılmaktadır.

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Eczane Hizmetleri Meslek Elemanı ön lisans diploması verilir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Eczane Hizmetleri Programı topluma daha kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla gerekli bilgi ve donanıma sahip olan sağlık alanında yardımcı ara elemanın yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Program, mesleki bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazanılması, güncel bilgi ve teknolojilerinin kullanımının öğretilmesi, reçeteli ve reçetesiz ilaçlara ait sağlık prosedürlerinin uygulanması ve tutulması gereken kayıtlar hakkında gerekli olan bilgilerin verilmesi ve güncel sistem hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, ilaç kullanımı konusunda akılcı bir yaklaşımın sergilenmesini kapsamaktadır.

AkademisyenlerimizÖğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP ve TÜBİTAK projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Staj Programı

KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri programı öğrencilerinin önlisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli 120 AKTS karşılığı ders yükü  yanında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve laboratuvar uygulamalarında edinmiş oldukları becerileri ve deneyimlerini geliştirerek, görev yapacakları iş yerlerinde sorumluluklarını, iş ve üretim süreçlerini yeni teknolojileri tanımalarını sağlayacak mesleki yetkinliklerine katkı sağlayacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur. Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 40 (20+20) iş günüdür. 

Eczane Hizmetleri bölümü öğrencilerin staj yapabilecekleri kamu ve özel kurum/kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır;

a) Mesleki disiplin suçu işlememiş, etik ve deontolojik kurallara uyan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olan, fesih ve ceza almamış, tercihen nöbet tutan eczacılara ait serbest eczaneleri*

b) Yüksekokul Staj Komisyonu tarafınca uygun görülen, yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel sağlık kurumlarına ait hastane eczaneleri**

c) Ecza depoları **

*İlk 20 günlük stajın yapılacağı kurum/kuruluşları göstermektedir.

**En fazla 20 gün staj yapabilecekleri kurum/kuruluşları göstermektedir

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Laboratuvar ve Uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.

Mezunlarımız ve İstihdam

Devlet hastaneleri, eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri bünyesindeki eczaneler, serbest eczaneler, ilaç üretimi yapan firmalar ve ilaç depolarında çalışabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavı (DGS) ile Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği ve ayrıca Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümlerine devam etme hakkı kazanarak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

Taban Puanı

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.