uluslararası mevzuat

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090714-1.htm

 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ek İhtiyari Protokol

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141212-26.htm