hakkımızda

Künye

KTÜ HABER

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof.Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Rektör

 

Editör

Prof.Dr. Bünyamin ER
Genel Sekreter V.

Öğr.Gör. Yasemin ORHANOĞLU

 

Tasarım

Öğr. Gör. Belgin İPEK

 

Fotoğraf

Hadi İsmet GÜNER

 

İletişim Adresi

KTÜ Rektörlük
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
61080 Trabzon

 

E-Posta

kik@ktu.edu.tr

 

Baskı Merkezi

KTÜ Matbaası 

 

 

Tarihçe

19 Eylül 1963 tarihinde 4 fakülte ile öğretime başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi, bugün 12 fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 6 Enstitü, 17 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir. Akademik ve idari bakımdan hızla gelişen Üniversitede eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden akademik ve idari personelin haberdar edilmesi konusunda gelen talepleri karşılamak amacıyla Rektörlük tarafından bir bülten hazırlanması kararlaştırılmış ve 1986 yılında ilk bülten yayımlanmıştır.

  • 1986 yıllında ilk defa “Karadeniz Teknik Üniversitesi Bülteni” yayımlandı. 1990 yılına kadar 1-6 aylık sürelerde 11 sayı hazırlandı.
  • Ekim 1990- Mayıs 2001 yılları arasında “Haber Bülteni” adı altında 61 sayı daha (11-71) yayımlandı.
  • 24 Kasım 1997-4 Ocak 2006 tarihleri arasında 255 sayı “Haber Bülteni” yanında “Sarı Sayfa” adlı tek sayfalık haftalık bülteni yayımlandı.
  • Eylül 2004-Ocak 2006 tarihleri arasında haftalık olarak 34 sayı (256-289) “Mavi Sayfa” adı ile yayımlandı.
  • Ocak 2006-Aralık 2012 tarihleri arasında 15 günlük ya da aylık olarak “KTÜ’den Haberler” bülteni (290-365) yayımlanmaya başlandı.
  • KTÜ Haber Gazetesinin aylık olarak hazırlanması ve yayımlanması görevi 2013-2018 tarihleri arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütüldü. 40 sayı çıkarıldı.
  • Eylül 2018-Eylül 2020 tarihleri arasında her ay (41-53) 13 sayı Üniversite Basımevi Müdürlüğü tarafından 3000 adet ofset basılarak birimlere ve kurumlara gönderildi.
  • Artan maliyetler karşısında KTÜ Haber Gazetesi 54. sayısdan itibaren online olarak hazırlanmaktadır. 

 

İlk Bülten 1986-1990 yılları arasında
11 sayı yayımlandı.
 
Haber Bülteni 1990-2006 yılları arasında
61 sayı yayımlandı.
 
Aylık Haber Bülteni yanında
24.11.1997-04.08.2004 tarihleri arasında
55 sayı “KTÜ’de Bu Hafta” yayımlandı.
 
KTÜ’de Bu Hafta 255. sayıdan sonra
“KTÜ’den Haberler” adı ile tek sayfa
olarak yayımlanmaya başlandı.
 
Tek sayfalık KTÜ’den Haberler bülteninin sayfa
sayısı arttırılarak, Ocak 2006 yılından itibaren
yayımlanmasına devam edildi.
 
KTÜ Haber, gazeteye dönüştürülerek,
2013-2018 yılları arasında İletişim Fakültesi
tarafından hazırlanarak 40 sayı yayımlandı.
 
KTÜ Haber Gazetesi 41. Sayıdan sonra
Üniversite Basımevi Müdürlüğünde
ofset olarak basılmaya başlandı.
KTÜ Haber Gazetesinin
54. sayısı (Eylül 2020) ONLINE olarak
hazırlanarak okuyucularına sunuldu.