genel bilgiler

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler.( Ancak ülkemizden yurt dışına öğretim elemanı hareketliliği şu anda dondurulmuştur.)  Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında(Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programına kayıtlı ön lisans, lisans,yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

-Öğrencinin örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans ,yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

-Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4(dört) üzerinden en az 2,5(iki buçuk) olması,

-Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4(dört) üzerinden en az 3(üç) olması,

-%50 dil puanı + % 50 not ortalaması

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.       

Mevlana Değişim Programında öğrenciler, öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.             

 

 

 

Kaynak : YÖK