mevcut projelerimiz

 

1. Sedatif ve analjezik etkili insan opiorphin hormonunun rekombinant olarak bakterilerde üretimi- Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim GÜLER

2. Endüstriyel enzimlerin prolin kuyruk takılarak ve site-directed mutasyon ile iyileştirilmesi

3. Biobleaching (kâğıt hamuru ağartma) potansiyelli enzimlerin araştırılması ve geliştirilmesi

4. Diyabete yönelik dirençli nişasta üretimi

5. Yiyecek ve yem üretiminde keratinaz kullanımı

6. Endüstriyel fabrika atıklarının enzimler ve mikroorganizmalar aracılığı ile biyoremidiasyonu.

7. Propolisin HIV üzerinde etkilerinin araştırılması

8. T/A klonlama kiti üretimi

9. Rekombinant enkapsulinin enzim immobilizasyonunda kullanımı

10. Termal kararlı proteaz karakterzasyonu ve geliştirilmesi

11. Endüstriyel öneme sahip Anoxybacillus türlerinin MLSA ile analizi