başvuru süreci

SINAV DÖNEMLERİ

Uyarı: Erasmus+ Programından faydalanmak isteyen öğrenciler, öncelikle dönem başında veya öncesinde düzenlenecek dil sınavına katılmalıdırlar. Daha sonra, aşağıda linki verilen başvuru takvimindeki dönemlere göre alınacak olan faaliyet çağrılarına online başvuru yapmalıdırlar. Bu uygulama kapsamında öncelikle dil sınavı düzenlenecek, faaliyet başvuruları daha sonra ayrıca alınacaktır.

Erasmus+ Dil Sınavı (Güz): Dönemde bir kez düzenlenir. Akademik takvime göre başvuruları Eylül veya Ekim ayı içerisinde alınır. Sınav ilanı en az 15 gün süreyle web sayfamızda ve üniversitemizin ana sayfasında duyuru olarak yayımlanır. Sınav tarihi akademik takvime göre belirleneceği için sınav başvurusu alımlarıyla birlikte ilan edilir. Sınav başvuruları sınav tarihinden en az 15 gün önce internet üzerinden açılır ve online olarak alınır, başvuru yapmayan öğrenciler sınava katılamaz. Bu sınavdan alınacak puan, güz döneminde açılacak başvurularda kullanılabilir.

Erasmus+ Dil Sınavı (Bahar): Dönemde bir kez düzenlenir. Akademik takvime göre başvuruları Şubat veya Mart ayı içerisinde alınır. Sınav ilanı en az 15 gün süreyle web sayfamızda ve üniversitemizin ana sayfasında duyuru olarak yayımlanır. Sınav tarihi akademik takvime göre belirleneceği için sınav başvurusu alımlarıyla birlikte ilan edilir. Sınav başvuruları sınav tarihinden en az 15 gün önce internet üzerinden açılır ve online olarak alınır, başvuru yapmayan öğrenciler sınava katılamaz. Bu sınavdan alınacak puan, bahar döneminde açılacak başvurularda kullanılabilir.

* Yeterli bütçe olmaması durumunda ilgili dönemde dil sınavı başvurusu açılmaz.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

- Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için her akademik yılda ilki eylül veya ekim ayında, ikincisi şubat veya mart ayında olmak üzere iki kez başvuru alınır. İlk başvuru döneminde sadece içinde bulunulan akademik yılın bahar dönemi için başvuru alınır. İkinci başvuru döneminde ise bir sonraki akademik yıl için başvuru alınır. Yeterli bütçe kalmaması durumunda bahar dönemi için başvuru alınmaz. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur.

- Öğrenci Staj Hareketliliği için her akademik yılda ilk olarak kasım ayında başvuru alınır. Öğrenci feragatleri sebebiyle hibe artması veya üniversitemize ek hibe gelmesi durumunda aynı akademik yıl içinde tekrar başvuruya çıkılır. İkinci başvuru dönemi mart-nisan ayında başlar. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur.

- Personel Hareketliliği için Erasmus+ Koordinatörlüğü her akademik yılda aralık ayında başvuruya çıkar. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur. 


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

- Başvuru ve sınav takvimini indirmek için tıklayınız.


ÖĞRENCİLER İÇİN DİL SINAVI VE FAALİYET BAŞVURUSU GÖRSEL REHBERİ

- Erasmus+ programından faydalanmak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımların anlatıldığı görsel rehber için tıklayınız.


BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları her başvuru dönemi öncesinde Ulusal Ajans tarafından yayınlanan kurallar dikkate alınarak Dış İlişkiler Ofisi tarafından belirlenir. İnternet üzerinden öğrencilere ve üniversite personeline başvuru ilanıyla birlikte duyurulur. Son başvuru dönemi itibariyle lisans düzeyi için en az 2,20, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için en az 2,50 akademik ortalama gerekmektedir. Düzenlenecek olan İngilizce dil sınavından her başvuru dönemi için belirlenen taban puanın üstünde not almak gerekir. Standart bir taban puan yoktur, düzenlenen sınav dikkate alınarak öğrencilerin başarı durumuna göre taban puan belirlenir. Gerekmesi durumunda farklı bölümler için farklı taban puanlar belirlenebilir. Başvuru şartları gerekmesi durumunda başvuru dönemi öncesinde güncellenir. 


ONLINE BAŞVURU SİSTEMİ

KTÜ Dış İlişkiler Ofisi gerek Öğrenci Hareketliliği gerekse Personel Hareketliliği için başvuruları online başvuru sistemi aracılığıyla alır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için öğrencilerin yapmış oldukları üniversite tercihlerine göre otomasyon sistemi tarafından yerleştirme yapılır. Öğrenci Staj Hareketliliği ve Personel Hareketliliği için de yerleştirme otomasyon sistemi tarafından yapılır. Tüm faaliyet türleri için yerleştirme veya seçim kriterleri açıklanan sonuçlarla beraber Erasmus+ Ofisi internet sayfası üzerinden ilan edilir.

 


 

 

               
    Berna KAYA - Esterhazy Karoly College-Macaristan                                                           M.Raşid YAVUZ - Polytechnic Institute of Cavado-Portekiz