duyurular

15

Kasım

2021 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 3. Başvuru Dönemi Başlamıştır

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

Başvuru dönemi duyuruda ilan edildiği gibi 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00 itibariyle sona ermiştir. Artık başvuru yapılması mümkün değildir. Başvuru yapan öğrenciler için seçim sonuçları bu hafta içerisinde bu web sitesinden ilan edilecektir.

KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 


 

BAŞVURU DÖNEMİ, PROJE NUMARASI, KİMLERİN BAŞVURU YAPABİLECEĞİ VE BAŞVURU YAPANLARIN NE ZAMAN STAJ YAPABİLECEĞİ

- Bu başvuru süreci 2021 proje dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 3. başvuru dönemidir.
- Bu başvuru dönemi 2021-1-TR01-KA131-HED-000005030 nolu proje dönemine aittir.
- Sadece 12 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen Erasmus+ Dil Sınavına giren öğrenciler başvuru yapabilirler. Sınava girmeyen öğrenciler başvuru yapamazlar.
- 12 Ekim 2022 tarihindeki sınava girmemesine rağmen başvuru yapan öğrenciler değerlendirmeye alınamayacaklardır.
- Bir önceki başvuru döneminde 2022 projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında asil veya yedek olarak seçilen öğrenciler dilerlerse bu başvuru dönemi için de başvuru yapabilirler. Her iki projeden de hak kazanan öğrenciler iki faaliyet dönemi çakışmadığı sürece peşi sıra olacak şekilde stajlarını gerçekleştirebilirler. Her iki projeye aynı staj tarihlerini içeren kabul mektubu sunulamaz. 
- Daha önce 2021-1-TR01-KA131-HED-000005030 nolu proje kapsamında Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 1. ve 2. başvuru dönemlerinde asil seçilen öğrenciler bu başvuru dönemi aynı projenin 3. başvuru dönemi olduğu için bu başvuru dönemine başvuru yapamazlar. Bu durumdaki öğrenciler sisteme tanımlı oldukları için başvuru yapmayı deneseler bile sistemden uyarı alacaklardır.
- Bu başvuru dönemi için staj yapılabilecek tarih aralığı 2023 yılı Haziran ayı başında başlar ve 2023 yılı Ekim ayı sonunda biter.(1 Haziran 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arası) Bu başvuru döneminde öğrencilerin planlayacağı staj süresi bu tarihler arasında olmak zorundadır.
- Bu başvuru dönemi için staja en erken başlama tarihi koordinatörlüğümüz tarafından 1 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten önce staja başlanması mümkün olmayacaktır.
- Bu başvuru dönemi için stajın bitmesi gereken en geç tarih 31 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarih aynı zamanda proje bitiş tarihidir.
- Bu döneme başvuru yapan lisans düzeyindeki öğrenciler hak kazanmaları durumunda okulun kapalı olacağı ve derslerin devam etmeyeceği önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilirler.
- Bu döneme başvuru yapan ve bu yaz mezun olacak öğrenciler, hak kazanmaları durumunda yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse mezuniyetten sonra da en geç 31 Ekim 2023 tarihinde bitecek şekilde staj yapabilirler. 
- Bu döneme başvuru yapan lisansüstü düzeydeki ve tez aşamasındaki öğrenciler de (derslere devam zorunluluğu olmayan) hak kazanmaları durumunda yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse yaz tatili dışında da en geç 31 Ekim 2023 tarihinde bitecek şekilde staj yapabilirler.
- Başvurular online olarak alınacaktır. 
 DİL SINAVI İÇİN BELİRLENECEK TABAN PUANLAR

12 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen dil sınavı için Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında belirlenecek taban puanlar, bütçe hesaplamaları yapılarak seçim sonuçlarıyla birlikte bu sayfadan daha sonra ilan edilecektir. Standart bir taban puan uygulaması yoktur. Her başvuru döneminde o başvuru döneminin mevcut bütçesine göre taban puanlar aşağı veya yukarı şekilde değişebilir.
 ÜNİVERSİTE GENELİNDE TOPLAM TAHMİNİ KONTENJAN SAYILARI

Bu başvuru döneminde tahmini olarak üniversite genelinde en az 29 en fazla 36 asil aday seçilebilecektir. Maddi destek sağlanacak staj süresi 2 ay olarak planlanmıştır.
 


 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?  

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Not: Bir üniversitede derslere girmek Erasmus+ stajı olarak kabul edilmez.
 


 

STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR

Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin kendi bölümüyle ilgili bir kurum olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; program ülkelerinde yer alan işletme tanımına uyan emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Örneğin:

- Kamu veya özel sektöre ait küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler
- Yerel, bölgesel ya da kamu kurumları
- Yurt dışındaki büyükelçilik veya konsolosluklar
- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkar birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum
- Üniversiteler, araştırma enstitüleri, laboratuvarlar
- Vakıflar
- Okul/enstitü/eğitim merkezi/kurs vb. her türlü eğitim kurumu
- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 


 

STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR

- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar
 ZORUNLU STAJ VEYA GÖNÜLLÜ STAJ

Erasmus+ programı kapsamında zorunlu staja eş değer sayılacak şekilde staj yapılabileceği gibi zorunlu stajı olmayan bölümler de isteğe bağlı gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu stajını Türkiye’de daha önce tamamlamış öğrenciler veya Erasmus+ stajı bölümü tarafından zorunlu stajına eş değer sayılmayan öğrenciler de dilerlerse Erasmus+ kapsamında gönüllü staj yapabilirler.
 


 
İKİLİ ANLAŞMALAR

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında KTÜ ile öğrencinin staj yapacağı kurum arasında ikili anlaşma olması gerekliliği yoktur. Öğrenciler ikili anlaşma olmaksızın kendi buldukları uygun olan kurumlarda staj yapabilirler.
 

 

STAJ YERİ BULUNMASI İÇİN ÖĞRENCİLERE SÜRE TANINMASI

Bu başvuru dönemi sona erdiğinde asil veya yedek olarak seçilecek öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme koordinatörlüğümüz tarafından daha sonra yapılacaktır. Seçilecek öğrencilere daha sonra Oryantasyon Toplantısı da düzenlenecektir. Kabul mektubu alınması için belirlenecek son tarih bu sayfadan daha sonra seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecektir.
 


 

KABUL MEKTUBU NEDİR?

Kabul mektubu staj yapmak için bulacağınız kurumdan alacağınız kabul edildiğinizi gösteren imzalı ve mühürlü resmi bir belgedir. Kabul mektubu daha sonra seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecek son tarihe kadar seçilecek asil ve yedek öğrencilerden talep edilecektir. Başvuru aşamasında kabul mektubunuzun olmasına gerek yoktur.
 


 

YEDEK ÖĞRENCİ OLMA DURUMU

Bu başvuru dönemi sona erdiğinde yedek olarak seçilecek öğrencilerden de asil öğrenciler gibi kabul mektubu talep edilecektir. İlan edilecek son tarihe kadar koordinatörlüğümüze kabul mektubu sunan yedek öğrenciler, kabul mektubu sunmayan asil öğrenciler yerine asil listeye alınacaklardır.
 


 

KABUL MEKTUBU SUNMAZSAM NE OLUR?

Seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecek son tarihe kadar kabul mektubu sunmayan öğrenciler için herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Bu öğrenciler kabul mektubu sunmadıkları için programdan faydalanmak istemeyen öğrenci olarak değerlendirilirler ve sonraki Erasmus+ başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmaz. Dilerlerse programa daha sonra yeniden başvuru yapabilirler.

Not: Kabul mektubu sunduktan sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden öğrencilerden ise sonraki Erasmus+ başvurularında 10 puan kesinti uygulanır.
 


 

MADDİ DESTEK(BURS/HİBE) VE STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.
 


 

BAŞVURU FORMUNDA SEÇİLECEK ÜLKE / ÜLKE DEĞİŞİKLİĞİ

Başvuru formunda staj yapmayı planladığınız ülkeyi seçmeniz beklenmektedir. Ülke tercihi koordinatörlüğümüz tarafından bütçe hesaplaması yapılabilmesi için istenmektedir. Kabul mektubunuzu sunmadan önce, başvuru formunda seçtiğiniz ülkeyi daha sonra başka bir ülkeden kabul mektubu almanız durumunda değiştirmeniz mümkündür. Üst hibe grubundan bir ülke seçmeniz durumunda eğer o ülkeden kabul mektubu alamazsanız alt hibe grubuna da geçmeniz mümkündür. Alt hibe grubundan bir ülke seçmeniz durumunda ise daha sonra üst hibe grubuna geçmeniz bütçe kullanımını olumsuz etkileyeceği için mümkün değildir. Bu sebeple başvuru formunda üst hibe grubundan bir ülke seçmeniz tavsiye edilir.

Not: Asil ve yedek olarak seçilecek öğrencilerin kabul mektubu sunduktan sonra ülke değişikliği yapmaları ise mümkün değildir. Ülke değişikliği sadece kabul mektubu sunmadan önce yapılabilir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler vize başvurunuzun reddedilmesi veya gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur. Sözlü beyanlar dikkate alınmayacaktır.
 


 

ALT HİBE GRUBUNDAN BİR ÜLKE SEÇİLMESİ AVANTAJ MIDIR?

Alt hibe grubundan bir ülke seçmeniz bir avantaj değildir ve seçilme şansınızı arttırmaz. Aksine üst hibe grubundan bir ülke seçmeniz tavsiye edilir çünkü alt hibe grubundan bir ülke seçerseniz daha sonra üst hibe grubuna geçebilmeniz mümkün değildir. 
 


 

BAŞVURU ŞARTLARI

- KTÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilirler. Mezun öğrenciler başvuru yapamazlar.
- Üniversitemizde bu faaliyet türü için başvurular lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
- Henüz akademik ortalaması olmayan lisans düzeyi 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.
- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
- Yüksek Lisans öğrencisi olup henüz akademik ortalaması oluşmamış öğrenciler lisans mezuniyet ortalamaları en az 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Doktora öğrencisi olup henüz akademik ortalaması oluşmamış öğrenciler yüksek lisans mezuniyet ortalamaları en az 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Lisansüstü öğrencisi olup akademik ortalaması KTÜ BYS sisteminde 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini (yüksek lisans öğrencileri lisans mezuniyet transkriptlerini, doktora öğrencileri yüksek lisans mezuniyet transkriptlerini) online başvuru süreci sona ermeden önce bu sisteme yüklemeleri zorunludur. Sisteme yüklenecek transkript e-devletten indirilen karekodlu belge veya ilgili üniversiteden alınmış imzalı-mühürlü transkriptin taranmış hali olmalıdır. Son tarihe kadar bu sisteme gerekli belgeyi yüklemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir.
- Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır. 
 


 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • - Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.
 • - Yazılı sınav için taban puan uygulanacaktır ve taban puanın altında kalan öğrenciler elenecektir. Belirlenecek taban puanlar sınavın ardından ve bütçe hesabı yapıldıktan sonra seçim sonuçlarıyla birlikte koordinatörlüğümüz tarafından ilan edilecektir.
 • - Gerekmesi durumunda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için daha yüksek taban puan uygulanacaktır. Diğer tüm bölümler için standart taban puan uygulanacaktır.
 • - Dinleme(Listening) sınavı için program kuralları gereği taban puan uygulanmayacaktır.
 • - Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken genel akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.(Genel akademik ortalama 100'lük sisteme 25 ile çarpılarak dönüştürülür.)
 • - Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Bölümler için kesinleşen kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.
 • - Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.
 • - Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına -10 puan uygulanır.
 • - Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.
 • - Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.
 • - Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.
 • - 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin(belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.
 • - Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -10 puan uygulanır.
 • - KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından daha önce seçilmiş Erasmus+ öğrencileri için düzenlenen toplantılara katılmayanların, programa yeniden başvuru yapmaları durumunda nihai Erasmus+ puanlarına -5 puan uygulanır.
 • - Online başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -5 puan uygulanır.
   STAJIN ASGARİ VE AZAMİ SÜRESİ / TOPLAM FAALİYET SÜRESİ SINIRI

 • - Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.
 • - Koordinatörlüğümüz yetersiz bütçe olması durumunda staj sürelerini asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırma hakkına sahiptir.
 • - Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. 
 • - Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.
 • - Erasmus+ döneminde KTÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde projenin bitiş tarihine kadar staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. 
   

   


ERASMUS+ SÜREÇ REHBERLERİ

Üniversitemizde Erasmus+ programının uygulanma şekli ve süreci hakkında detaylı bilgi almak isterseniz ekteki süreç rehberlerini inceleyebilirsiniz.
 


 

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

Son Başvuru Tarihi:  

28 Kasım 2022 Pazartesi  / Saat 16:00 

Seçim sonuçları ve diğer tüm duyurular bu internet sayfasında yayınlanacaktır.
 


 

BAŞVURU YAPARKEN KULLANILACAK E-POSTA ADRESİ

Başvuru yapabilmek için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanılması zorunludur. Eğer gmail uzantılı bir e-posta adresiniz yoksa başvuru formuna geçmeden önce gmail uzantılı bir e-posta adresi açmanız gerekmektedir. Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu sebeple sadece gmail uzantılı adresler kabul edilecektir. 
 


 

ONLINE BAŞVURU FORMU

2021 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 3. Başvuru Dönemi kapsamında başvuru yapmak için tıklayınız.
 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLETİŞİM

 

Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU
E-posta: sener.karaosmanoglu@gmail.com
 

KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ