özel ihtiyaç - engelli yararlanıcı desteği


ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+ Programına katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik - teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem verilmektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.  

Ek hibe (Sağlık kurulu raporuna sahip ve en az %70 engel oranına sahip engelliler için)

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.
 


 

 

Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ Birimine talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitemizin ilgili birimi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir. Merkez tarafından talebin kabul görmesi şartıyla hibe alınması mümkün olabilecektir.

Hangi Belgelerin Hazırlanması Gerekir?

1) Engelli kartı veya sağlık raporu( Sağlık raporu 3 aydan eski olmamalıdır.) 

2) Misafir olunacak yurtdışındaki kurumdan alınan, kurumun öğrencinin veya personelin ihtiyaçlarından haberdar olduğunu ve öğrenci veya personeli kabul edebileceklerini belirten kabul mektubu 

3) Başvuru için aşağıdaki formların hazırlanması Ulusal Ajans tarafından talep edilmektedir:


4) Ek hibeden faydalanabilmeniz için yurtdışında yapacağınız harcamaları faturalandırmanız gerekecektir. 


Kaynak: Ulusal Ajans Resmi İnternet Sayfası