laboratuvar

Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri Laboratuvarı bünyesinde;

v  Ölçme ve Kadastro, İş Bilgisi ve Güvenliği, Orman Transportu ve Orman Yolları derslerinde kullanılan alet ve ders materyalleri,

v  Anabilim dalında geçmiş yıllarda yaptırılan doktora, yüksek lisans ve lisans bitirme tezleri,

v  Anabilim dalında verilen lisans ve lisansüstü derslerin kitapları ve yardımcı materyalleri,

v  Anabilim dalı konularıyla ilgili makalelerin basıldığı çok sayıda uluslararası ve ulusal dergileri,

v  Diğer üniversitelerde yapılmış olan lisansüstü tez ve kitapları içeren geniş bir kütüphane,

v  İnternet ağı, Telefon ve Çalışma masaları ile lisansüstü öğrenciler için rahat bir çalışma ortamı bulunmaktadır.