teşkilat şeması

 
Rektörlük
 
 
 
 
Koordinatör
 
 
 
 
Şube Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
Bütçe Planlama ve
Satın Alma Şubesi
 
 
Yazı İşleri
Şubesi