duyurular

08

Nisan

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci Yönetimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

                                                                                                                                                

        Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22344 sayılı yazısı gereği, eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere derslerin uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesi kararı alınmıştır.
       

       Bu kapsamda fakültemizin uzaktan eğitim hazırlık çalışmaları hemen başlatılmış ve süreçle ilgili koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulan “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci Yönetimi Komisyonu” sürecin yürütülmesinde aktif rol almıştır. Sürece ilişkin gerekli ders programları hazırlanmış, problemler ivedilikle çözülmüş, sayın öğretim üyelerimizin ve değerli öğrencilerimizin sürece adaptasyonu için yapılan UZEM bağlantılı eğitimlerinin tamamlanması sağlanmıştır.
     

       Uzaktan Eğitim Süreci Yönetimi Komisyonu olarak süreç içerisinde çıkabilecek muhtemel problemlerin ancak karşılıklı özveri ve gayretli çalışmalarla azaltılabileceğini dikkatlerinize sunar, ülkemizin Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-l9) salgını sürecini en az kayıpla atlatmasını dileriz.