duyurular

14

Kasım

Kitap Editörlüğü ve Bölüm Yazarlığı

Hemşirelik Bölümü

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur KAHRİMAN ve Halk Sağlığı Hemşireliği AD öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Havva KARADENİZ’in editörlüğü; Prof. Dr. Nesrin NURAL (İç Hastalıkları Hemşireliği AD), Arş. Gör. Buket MERAL (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD) ve Arş. Gör. Bahar ÇOLAK’ın (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD)  “Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım” adlı kitapta  bölüm yazarlığı bulunmaktadır.