duyurular

02

Kasım

TÜBİTAK BİGG Programı Kapsamına Uygulayıcı Kuruluş Olarak Yetkilendirilen KTÜ TTM, ETÜ ortaklığında "BİGGİRİŞİM" Başvurularını Almaya Başladı!!!

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini ve başlangıç şirketlerinin kurulmasını amaçlayan TÜBİTAK' ın "1512 Bireysel Genç Girişim BİGG Programı" teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinizi 200.000 TL ön ödemeli hibeyle desteklemektedir. Bu kapsamda 3 Kasım 2020 Salı günü bir bilgilendirme programı düzenlenecektir. Program ile ilgili detaylı bilgilere https://www.ktu.edu.tr/tto-duyuru30648 linkinden ulaşabilirsiniz.
 

Hemşirelik Bölümü 3 Kasım 2020 / 11:30
Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac721f92ef56246728dbc6143f95bf1c8%40thread.tacv2/1604054861626?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2269792499-e206-4a08-a103-e5bc40145c24%22%7d

Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi Bölümü 3 Kasım 2020/ 14:00

Toplantı linki:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac721f92ef56246728dbc6143f95bf1c8%40thread.tacv2/1604054861626?context={"Tid"%3A"c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3"%2C"Oid"%3A"69792499-e206-4a08-a103-e5bc40145c24"}