neden bölümümüz

Çünkü;

Saha Odaklı Bir Eğitim

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümümüz sahanın (alanın) ihtiyaçlarına odaklanarak kurulmuştur. Bu anlamda bölümümüz alanında hizmet verecek vasıflı insan gücünü yetiştirmek için, öğrencilerinin edindikleri teorik bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirmesini sağlamaktadır. Sahadaki değişimleri yakından takip etmeyi ve eğitim programlarını sürekli olarak değişim gösteren sahanın gelişimine ve ihtiyacına göre yenilemeyi hedeflemektedir.

Çağdaş Eğitim İçin Gerekli Teknolojik Altyapı

Bölümümüz kayıt yaptıran öğrencilerin çağdaş eğitim imkanlarından yararlanmasını sağlamak için çalışmalarını yürütmektedir. Eğitim programlarında e-öğrenme tekniklerinin kullanımı mümkündür. Okulda internet erişimi mevcut olup öğrenciler programlara özgü uygulama laboratuvarları ile etkin çalışma olanağına sahiptirler.

Güçlü Akademik ve İdari Kadro

Bölümümüzün deneyimli akademik ve idari kadrosu, yenilikleri yakından takip eden genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Programlarımız alanında tecrübeli ve iyi eğitim almış akademik kadrosuyla öğretim faaliyetine başlamış bulunmaktadır. Öğrencilerin idari işleri deneyimli idari personel tarafından takip edilmektedir.

Güçlü Danışmanlık Hizmeti

Okulumuzda; öğrencilerin sektör hakkındaki bilgilerini arttırmak ve iş olanakları hususunda destek sağlamak için eğitim seminerleri ve iş edinme hususunda rehberlik çalışmaları planlamaktadır.

Paydaşlarıyla Güçlü İlişkiler

Bölümümüz, il içi ve il dışı paydaşlarıyla güçlü ilişkiler kurmayı hedeflemiştir. Sektör çalışanlarını eğitim uygulamalarına dahil ederek öğrencilerin sektör çalışanlarıyla temas kurmasını ve alan uygulamalarından sürekli haberdar olmasını sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.

Lokasyon

Bölümümüz; Trabzon merkezine 6 km uzaklıkta, Trabzon Uluslararası Havalimanına yürüme mesafesinde, 1.061.119 m2 büyüklüğe sahip olan merkez kampüsü içerisinde yer alan, yeşil alanlar ile dolu, rahat ve ferah bir lokasyon içerisinde bulunmaktadır.

Güçlü Yönlerimiz

  • Mesleki yetkinliği arttıracak düzeyde güçlü bir müfredat programının uygulanıyor olması,
  • Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmeye istekli olması,
  • Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini sürdürmeye istekli olması,
  • Yeniliklere açık, çağdaş değerleri benimsemiş, genç personelin varlığı,
  • Etik ilkelere bağlılığın yüksek olması,
  • Öğrenci ve öğretim elemanlarının arasında danışmanlık hizmetleri ile iyi bir iletişim ortamının sağlanması,
  • Uygulama laboratuvarlarının olması,
  • Öğrenci etkinliklerinin desteklenmesi,
  • Mezun olan öğrencilere kamu ve özel sektörde ihtiyaç olmasıdır.

Geliştirilebilir Yönlerimiz

Bölümün kendine ait hasta kabul edip rehabilitasyon hizmeti sunabilen ve sporcu, hamile, geriatri gibi popülasyonların sağlıklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti verebilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitelerinin olmayışı.

Anabilim Dallarının olmayışı.

Lisansüstü eğitim programlarının olmayışı