hakkımızda

KTÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi KTÜ Senatosu’nun 11/07/2014 Tarih ve 259 Sayılı toplantısında alınan karar  ile kabul edilmiş olup üyelerin 14.01.2015 tarihi itibarı ile atanmaları sonrasında  çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumunun 27.05.2023 tarihli 32203 sayılı resmi gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkındaki Yönetmelik kapsamı dışında kalan Bilimsel Araştırmalar KTÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu nitelikteki çalışmalar için başvurular Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul sekretaryasına yapılacaktır.

Form 02 Dosya Değerlendirme Listesi

Dosya hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar form 02’de sunulmuştur. Dosya hazırlanırken ve başvuru yapılırken bu husulara dikkat ederek form02 (dosyaları değerlendirme listesi) ayrıca dosyaya eklenecektir.