ders programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
2023-2024 Dönemi Bahar Yarıyılı
Üniversite Seçmeli Görevlendirmeleri

Dersin Kodu
Adı

Yürütücüsü

Ders
Gün ve Saati

USEC0002
Bilim Tarihi

Öğr. Gör. Dr. İhsan ERDİNÇLİ

Cumartesi
09.00-09.50

USEC0004
Meslek Etiği

Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ

Cumartesi
13.00-13.50

USEC0006
Genel Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Özmen ALKAN

Cumartesi
10.00-10.50

USEC0008
Kişisel Verilerin Korunması

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Cumartesi
15.00-15.50

USEC0010
Proje Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇAKAR

Cumartesi
10.00-10.50

USEC0012
Kariyer Planlama

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU

Cumartesi
18.00-18.50

USEC0014
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Hatice ODACI

Cumartesi
12.00-12.50

USEC0016
Project Management

Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN

Cumartesi
09.00-09.50

USEC0018
İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör. Gülten KURT

Cumartesi
09.00-09.50

USEC0020
Voleybol

Doç. Dr. Abdullah Bora ÖZKARA

 

Doç. Dr. Fatih KIRKBİR

 

Öğr. Gör. Burakhan AYDEMİR

  • Bu dersler yüz yüze hafta içi günlerinde yapılacaktır.
  • Sınavları Kampüs Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.
  • Bu derslere en fazla 200 öğrenci yazılabilecek ve 20 şer kişilik gruplar halinde devam zorunluluğu olacak şekilde uygulanacaktır.

USEC0022
Futbol

USEC0024
Masa Tenisi

USEC0028
Teakwondo

USEC0032
Basketbol

 

 

Prof.Dr. Cemil RAKICI
Rektör Yardımcısı
USEC Koordinatörü

 

  1. USEC dersleri uzaktan eğitim sistemiyle yürütülür. Bir öğrenci, her bir yarıyılda yalnızca bir adet USEC kodlu derse yazılabilir.
  2. Akademik birim tarafından bir yarıyılda birden fazla USEC kodlu ders açılmış ise o akademik birimdeki öğrenciler için kontenjan uygulanır. Örneğin; kayıtlı 70 öğrencisi bulunan bir A bölümünde, iki adet USEC kodlu ders varsa her bir ÜSEC dersi için (70/2) + 5 kontenjan belirlenir.
  3. Derslerin tüm sınavları, belirlenen gün ve saatte öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimlerde yüz yüze yapılır. Dersi veren Öğretim Elemanı sorularını hazırlar ve sınavdan en az iki iş günü öncesinde kapalı olarak görevli olduğu birimin Bölüm Başkanlığına imzalı olarak teslim eder. Dersin yürütüldüğü İlgili akademik birimlerin sınav sorumluları, sınav evraklarını öğretim elemanının bağlı olduğu bölümden alır ve sınavı uyguladıktan sonra sınav evraklarını öğretim elemanının bölümüne, evrakları aldığı noktaya geri gönderir. Sınavların kurallara göre uygulanmasından ve sınav gözetmen görevlendirilmesinden, dersi alan öğrencilerin bulunduğu akademik birimler sorumludur.
  4. Derslerin yürütücüleri, derslerin gün ve saatleri, yapılacak sınavların programları USEC Koordinatörlüğü tarafından belirlenir, Üniversite Yönetim Kuruluna önerilir. Kabul edilen görevlendirmeler ve programlar dönem başlamadan önce tüm akademik birimlere (fakültelere) gönderilir.