arşiv hizmetleri birimi

 

PERSONELLER

   
Cantürk ŞAHİN  Sürekli İşçi 377 44 05

 

GÖREVLERİ

-Kurumun faaliyetleri sonucu oluşan her türlü bilgi ve belgeyi toplar, değerlendirir ve saklar,
-Envanter çalışması yapar ve kuruma en uygun arşiv sistemini belirler,
-Evrakların birimde ve arşivde saklama sürelerini tespit eder,
-Evrakların birimden sonra arşive inmesi gerekli olanları, birim görevlisi ile birlikte arşive devredilmesini ve devirlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlar,
-Arşive inen evrakları uygun şartlarda ve önceden belirlenen saklama kriterlerine göre arşivler,
-Arşivden belge ve bilgi taleplerini en kısa sürede doğru bir şekilde karşılar,
-Evrakların ödünç işlemini ve takibini yapar,
-Arşivde saklama süresi dolan evrakların imhası için birim yetkililerinden onay alınarak güvenli bir şekilde imha edilmesini sağlar,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.