mekansal alan verileri

Yerleşke Düzeyinde Fiziki Alanlar

Kullanılan Kapalı Alan Düzeyinde

Yerleşke Düzeyinde Kapalı Alanlar

Kullanıma Göre Kapalı Alan Düzeyinde