elektrik onarım birimi

 

PERSONELLER

   
İzzet KÖMÜRCÜ (Birim Sorumlusu) Mühendis 377 20 24
Bilal İSKEFİYELİ Teknisyen 377 24 06
Hayri GÜLBAHAR Teknisyen 377 24 06
Emir İLELİ Teknisyen 377 24 06
Ali Osman SAĞLAM Teknisyen 377 24 06
Şenol KALAYCI Tekniker 377 24 06
Ahmet AYDEMİR Teknisyen Yrd. 377 24 06
Halil İbrahim KAHRAMAN Destek Personeli 377 24 06
GÖREVLERİ

-Bakım onarım işleri, personelin sevk ve idaresini yapmak,
-Yol ve çevre aydınlatmaların bakım ve onarımlarını yapmak,
-Binaların elektrik tesisatlarının bakım ve onarımlarını yapmak,
-Trafo merkezlerinin bakım onarım hizmetlerinin takibini yapmak,
-Asansörlerin ve jeneratörlerin işletilmesi sağlamak; bakım ve onarım hizmetlerini yapmak,
-Birimlerle ilgili malzeme, araç-gereç tespiti, temini, ihtiyaç yerlerine ulaştırılması ve takibi işlemlerini yapmak,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.