evrak dağıtım birimi

PERSONELLER

Mustafa Kemal KUTOĞLU Teknisyen 377 24 23
Mahmut DEMİRCİOĞLU Bilgisayar İşletmeni 377 24 23 

 

GÖREVLERİ

-Kurum dışına gidecek evrakların kayıt, zarflama ve adreslerinin yazılarak postalama işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
-Kampüs içerisindeki ve dışındaki birimlere gönderilecek olan yazışmaların birim içerisinde, kurum içerisinde takibini sağlamak,
-İmza sonrası birime dönen yazıları sevk yerlerine göre zimmet karşılığında teslim edilmesini sağlamak.
-Birim ile ilgili dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak ve güvenlik önlemlerini sağlamak.
-Yapılan ya da yapılmayan işler konusunda üst amirine bilgi vermek,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.