inşaat bakım-onarım birimi

 

PERSONELLER

 
Furkan CESUR Teknisyen
Erkan AY Teknisyen
Oğuzhan SÜER Teknisyen
Fatih ATALAY Teknisyen
Mehmet Doğan TAYLAN Teknisyen
Mustafa KOL İşçi 
Mustafa ERTEM Sürekli İşçi
Ahmet SİRKECİ Sürekli İşçi
Emre AYDOĞDU Sürekli İşçi
Hüseyin MEMİŞ Sürekli İşçi
Salih UZUN Sürekli İşçi
Emre TOMRUK Destek Personeli
Orhan TOPAL Destek Personeli
Orhan CERRAH Destek Personeli

 

GÖREVLERİ

-Binaların; çatı, kanalizasyon, boya, seramik, sıva vb. işlerin bakım onarımını yapmak,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.