su tesisat onarım birimi

 

PERSONELLER

   
Ömer TERKEŞ (Birim Sorumlusu) Tekniker 377 24 07
Muhammet Olcay PARLAK Teknisyen 377 24 07
Berkant Taha KALKAN Teknisyen 377 24 07
Erol YILMAZ Teknisyen Yrd. 377 24 07
Mustafa GÜNDÜZ Bekçi 377 24 07
Yusuf CAN Sürekli İşçi 377 24 07

 

 

 

 

GÖREVLERİ

-Su kuyularının işletilmesi, tesisatların bakım ve onarım işleri yapmak,
-Su depolarının bakım ve onarımlarını yapmak,
-Su terfi ve tevzi hatlarının bakım ve onarım işlerini yapmak,
-Binaların su ve sıhhi tesisat onarım hizmetlerini yapmak,
-Bakım onarım işleri personellerinin sevk ve idaresini sağlamak,
-Gerekli yerlerde hat deplase etmek,
-Su deposu, klor makinesi, klor seviyesi ve klor dozajının kontrolünü yapmak,
-Su kuyularının kontrolünü ve takibini yapmak,
-Binalardaki wc ve lavaboların;  musluk ve tesisat bataryaların bakım ve onarımını yapmak,
-İşletmelerle ilgili malzeme, araç-gereç tespiti, temini, ihtiyaç yerlerine ulaştırılması ve takibi işlemlerini yapmak,
-Merkez kampüsü atık su sistemlerinin arızalarının giderilmesi,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
-4 adet dalgıç pompa ve 2 adet yatay pompa mevcut olup ortama 160 m3/h su basmaktadır.