telefon santral işletme birimi

 

PERSONELLER

   
Ali Emre KARA (Birim Sorumlusu) Sürekli İşçi 377 25 00
Beytullah KARADENİZ Tekniker 377 24 15
Ender KOCAMAN Sürekli İşçi 377 24 15
Selda ÖZTÜRK Sürekli İşçi 377 21 28
Hatice SARIYILMAZ Sürekli İşçi 377 21 28

 

GÖREVLERİ

-Santralin kapasitesi 4.000 abonelik olup tüm teknik hizmet ve iletişi hizmetlerin sağlanması,
-Rektörlüğümüz ve Rektörlüğümüze bağlı birimlerin telefon haberleşme sistemlerinin tüm bakım onarım işlerinin yürütülmesi,
-Yer altı ve yer üstü tüm telefon hatlarının bakım onarımı,
-Bina içi tesisat ve cihazların bakım onarım işleri,
-Santral yetki ve özelliklerinin formatlanıp güncellenmesi,
-Kampüs santralleri arası iletişimin sağlanması,
-Merkez santralle diğer santraller arası koordinasyonun sağlanması,
-Şifrelerin takibi ve güncellenmesi,
-Resmi görüşmelerin takibi,
-Resmi ve özel görüşmelerin maaş tahakkuka bildirilmesi,
-İşletmelerle ilgi malzeme, araç ve gereç tespiti, temini, ihtiyaç yerlerine ulaştırılması ve takibi,
-Operatörler üzerinden telefon haberleşmesinin sağlanması,
-Sorumluluk alanı içerisindeki tüm personelin eğitimi sevk ve idaresi,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevlerin yapması.