yazı işleri birimi

PERSONELLER

Didem ÇEBİ Bilgisayar İşletmeni  377 24 05 
Elif Sena DEMİRTÜRK Büro Personeli 377 24 05 

 

 

GÖREVLERİ

-EBYS üzerinden yazı işlerine havale edilen ve fiziki ortamda yazı işlerine gelen evrakların hem sistem üzerinden hem de fiziki olarak gereğini yapmak,
-Yazı işleri ile ilgili genel yazışmaları yapmak ve takip etmek,
-Yazı işlerinde yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için gerekli iş akışlarını yapmak ve evrakları yıllık olarak düzenlemek,
-Birim ile ilgili dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak ve güvenlik önlemlerini sağlamak.
-Şehir içi ve şehir dışı görevlendirilen personel ve araçların görevlendirme yazılarını yazmak ve onaylatmak,
-Yapılan ya da yapılmayan işler konusunda üst amirine bilgi vermek,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.