diğer idari ve teknik komisyonlar

• Yayın Komisyonu
• Ceza Soruşturma Kurulu
• Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu
• Master Plan Komisyonu
• Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
• Protokol İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
• Mevzuat İnceleme Komisyonu