duyurular

29

Mayıs

KTÜ, CWUR 2024'te En İyi Yüzde 7,1'lik Dilimde Yer Aldı

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), eğitim ve araştırma sonuçlarını iyileştirmek için hükümetlere ve üniversitelere politika tavsiyeleri, stratejik bilgiler ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir danışmanlık kuruluşudur. CWUR, 2012 yılından bu yana, anketlere ve üniversite veri gönderimlerine dayanmadan, eğitimin kalitesini, istihdam edilebilirliği ve araştırmayı değerlendiren küresel üniversitelerin tek akademik sıralamasını yayınlamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi (The Center for World University Rankings CWUR) tarafından hazırlanan Global 2000 listesinin 2024 sıralamasına göre dünya çapında 20.966 üniversite arasında %7.1'lik dilimde ve 1480.sırada yer aldı. 

CWUR tarafından Dünya üniversitelerini sıralamak için dört alanda gruplanan yedi nesnel göstergeye göre KTÜ;  

Dünya Sıralaması : 1480
Ulusal Sıralama : 28
İstihdam Edilebilirlik Sıralaması : 1159
Araştırma Sıralaması : 1418
GENEL PUAN   68.1


Küresel boyutta en geniş akademik sıralamayı yapan CWUR; eğitim, istihdam, akademik kadro ve araştırma temel başlıkları altında toplanan sıralama metodolojisinde, anketlere ve üniversite veri gönderimlerine bağlı olmayan objektif göstergeler kullanıyor. Buna göre, gösterge ve etki oranlarının dağılımı aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

  1. Eğitim, üniversitenin büyüklüğüne göre önemli akademik dereceler kazanmış olan mezunların sayısı ile ölçülür (%25)
  2. İstihdam edilebilirlik, üniversitenin büyüklüğüne göre dünyanın en büyük şirketlerinde üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunmuş üniversite mezunlarının sayısıyla ölçülür (%25)
  3. Akademik kadro, büyük akademik başarılar kazanan öğretim üyelerinin sayısıyla ölçülür (%10)
  4. Araştırma (%40) ise
  • Araştırma Çıktısı; Araştırma makalelerinin toplam sayısıyla ölçülür (%10),
  • Yüksek Kaliteli Yayınlar; En iyi dergilerde yayınlanan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülür (%10),
  • Etki; Yüksek etkili dergilerde yer alan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülür (%10),
  • Atıflar; Yüksek atıf alan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülür (%10)

CWUR Global 2000 listesinin 2024 sıralamasına https://cwur.org/2024.php adresinden ulaşılabilirsiniz.