enstitü çalışma grubu

ENSTİTÜ ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ   

Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cemil RAKICI

Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Erdal ÖZER

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. İsmail KÖSE

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Asım KADİOĞLU

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ersan KALAY

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Stratejik Plandan Sorumlu Rektör Danışmanı