enstitü çalışma grubu

ENSTİTÜ ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ   

Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cemil RAKICI

Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Erdal ÖZER

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. İlhan ALTINOK

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. İsmail KÖSE

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Asım KADİOĞLU

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Celal Kurtuluş BURUK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Stratejik Plan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı