KTÜ kalite komisyonu öğrenci temsilcisi seçimi ilke ve esasları

1-    Öğrenci temsilcisi, 2. sınıf ve üzerinde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilir.
2-    Öğrenci temsilcisinin disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.
3-    Öğrenci temsilcisinin, seçileceği tarihteki genel akademik not ortalamasının 3.00/4.00 ve üzerinde olması gerekmektedir.
4-    Öğrenci temsilcisinin seçileceği tarihte alt yarıyıllardan tekrar dersinin bulunmaması gerekmektedir.