önceki öğrenmelerin tanınması öğrencilerimize ve işgücü piyasasına olumlu katkılar sağlayacak

Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge KTÜ Senatosu Tarafından Kabul Edildi.

Önceki öğrenmelerin tanınması konusunda çeşitliliğimizi ve kapsayıcılığımızı artırmamız, gerek öğrencilerimize gerekse işgücü piyasasına olumlu katkılar sağlayacak.

Önceki öğrenmelerin tanınması; öğrencilerimizin örgün, hayat boyu öğrenme veya serbest öğrenme yoluyla edinmiş oldukları öğrenme kazanımlarının resmi olarak tanınmasını ve belgelendirilmesini sağlamaktadır.

Bu tanıma öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

KTÜ Senatosu tarafından kabul edilen Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönergenin önlisans, lisans ve lisansüstünü kapsayacak olan uygulama esasları ve akademik takvimi süreç içerisinde öğrencilerimiz ile paylaşılacaktır.